Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w 2021 r. 5,4%. Była więc niższa niż pod koniec roku poprzedniego. Wynika to z dużej skali migracji zarobkowej, ale i zwiększonej świadomości na temat źródeł pozyskiwania ciekawych ofert pracy oraz umiejętności zaprezentowania swojej kandydatury zarówno w dokumentacji aplikacyjnej, jak i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak to jest z tym bezrobociem w Polsce?

Sytuacja na rynku pracy, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest stabilna. Bezrobocie utrzymuje się na stałym poziomie. W 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,4%, a w 2021 r. już 5,4%. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – na podobnym poziomie utrzymuje się w 2022 r. Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (9.3%) i podkarpackim (8,5%), a najniższe – w województwach wielkopolskim (3,5%) i śląskim (4,8%).

Spada też liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W samym tylko bieżącym roku wartość ta zmniejszyła się o ponad 4 000 osób. Idzie to wyraźnie w parze ze wzrostem miejsc pracy oferowanych przez potencjalnych pracodawców. Najprężniej rozwija się sektor usług (niemal 60% zatrudnienia), co jest tendencją odwrotną w stosunku do sektora rolnictwa.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce, co jest wynikiem m.in. rosnącej inflacji, na brak propozycji zatrudnienia nie można narzekać. Odnosi się to w szczególności do osób o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.

Kto może liczyć na najlepsze wynagrodzenie?

Najlepiej wynagradzane stanowiska to jednocześnie te, których obowiązki wiążą się z zarządzaniem podległymi pracownikami, czyli tzw. stanowiska kierownicze. Na najkorzystniejsze warunki finansowe mogą liczyć osoby, które biegle władają przynajmniej jednym językiem obcym i pracują w firmach o zagranicznym kapitale. Są to przede wszystkim:

  • key account manager odpowiedzialny za kontakty z klientami korporacyjnymi,
  • brand manager odpowiedzialny za marketing marki,
  • project manager odpowiedzialny za cały proces realizacji projektu,
  • HR business partner odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania pracownikami,
  • kontroler finansowy odpowiedzialny za realizację założeń budżetowych,
  • analityk finansowy odpowiedzialny za przygotowanie prognoz i planów finansowych,
  • inżynier ds. jakości odpowiedzialny za przebieg procesu produkcyjnego.

Niezmiennie od wielu lat na bardzo wysokie wynagrodzenie mogą też liczyć programiści komputerowi oraz pracownicy działu IT.

Gdzie znaleźć ofertę pracy szyta na miarę?

Zapotrzebowanie na pracowników o dużym doświadczeniu i kwalifikacjach wciąż rośnie, a wraz z nim zwiększa się liczba miejsc pracy oferujących bardzo korzystne warunki finansowe.

Takich ofert próżno szukać na portalach społecznościowych (także tych profesjonalnych) czy w urzędzie pracy. Gdzie więc szukać informacji o wakacie? Najwięcej wartych uwagi propozycji znaleźć można na serwisach z ofertami pracy, takich jak:  https://www.gowork.pl/praca.

Serwisy tego typu pozwalają zawęzić wybór do konkretnych miast w Polsce, stanowiska, typu umowy czy wymiaru zatrudnienia. Przed wysłaniem dokumentacji aplikacyjnej, można również zweryfikować dotychczasowe opinie o potencjalnym pracodawcy, by utwierdzić w przekonaniu, że sposób zarządzania firmą i personelem odpowiada naszym oczekiwaniom.