ISO 9001:2015 nie nakłada wymogu przypisania przedstawiciela kierownictwa do Systemu Zarządzania Jakością, jednak wiele organizacji działa właśnie w ten sposób. Czy dzieje się tak dlatego, by pełnomocnik do spraw jakości obejmował pieczę nad wszystkimi procesami? A może podyktowane jest to dobrem klientów? Aby lepiej zrozumieć odpowiedzi na te pytania, warto wiedzieć, czym tak naprawdę zajmuje się pełnomocnik do spraw jakości.

Kto może zostać pełnomocnikiem do spraw jakości?

ISO 9001:2008 określało, że część kierownictwa najwyższego szczebla mianuje pełnomocnika do spraw jakości, który przejmuje określone obowiązki. W najnowszej wersji dokumentu (ISO 9001:2015) nie istnieją już takie zapisy, jednak wiele firm nadal uznaje je za stosowne i pomocne w prowadzeniu organizacji. Twórcy standardu mieli dobre powody, aby powierzyć te obowiązki członkowi kierownictwa. Kluczowe znaczenie dla sukcesu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) ma to, aby zarząd zachował kontrolę nad monitorowaniem i pomiarem najwyższego poziomu w systemie.

Pełnomocnik do spraw jakości – podstawowe obowiązki

1. Utrzymanie procesów SZJ

Pełnomocnik zapewnia ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie SZJ. Może to obejmować przegląd i planowanie audytów wewnętrznych, a nawet osobisty przegląd procesów, aby upewnić się, że są one odpowiednio utrzymywane. Takie podejście umożliwia skoncentrowanie odpowiedzialności za SZJ na jednej osobie – w przeciwnym razie byłaby ona rozłożona na wielu pracowników, co mogłoby niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

2. Raportowanie wydajności SZJ

Pełnomocnik ma obowiązek poinformowania kierownictwa o tym, jak działa SZJ. Określa wszelkie potrzeby związane z ulepszeniami, modyfikacjami i wprowadzaniem zmian. Aby to zadziałało, główny zarząd musi skupić się na przeglądzie zasobów SZJ oraz na tym, jak najlepiej wesprzeć konkretną sprawę.

Osoby, które są zainteresowane szkoleniem na pełnomocnika do spraw jakości, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/pelnomocnik-ds-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-9001/.

3. Reagowanie na potrzeby klientów

Kolejnym obowiązkiem pełnomocnika do spraw jakości jest upewnienie się, że organizacja jest świadoma wymagań odbiorców. Ponieważ jednym z głównych założeń Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 jest zadowolenie klientów, ważne jest, aby wszyscy pracownicy rozumieli ich potrzeby i jak można wpłynąć na to, by firma zaspokaja te potrzeby.