Fliping nieruchomości – najbardziej dochodowy biznes ostatnich lat

Flipingiem nieruchomości nazywamy prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wynajmowanie mieszkań na szeroką skalę. Zjawisko to stało się niezwykle popularne w ostatnich latach