Tag: rynek pracy

  • praca

    Rynek pracy w Polsce. Jak szukać pracy?

    Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w 2021 r. 5,4%. Była więc niższa niż pod koniec roku poprzedniego. Wynika to z dużej skali migracji zarobkowej, ale i zwiększonej świadomości na temat

  • praca

    Rynek pracy w Polsce

    Rynek pracy w każdym kraju jest na pewno specyficzny, odrębny, na pewno jest bardzo szczególny i kształtuje się w określony sposób. My w tym miejscu będziemy chcieli wskazać na obecną