Wiele osób zgodzie się ze stwierdzeniem, że nigdy nie było lepszego czasu na zostanie inżynierem niż dziś. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na wybranie ścieżki kariery oscylującej wokół technicznych dziedzin, gdyż wiele sektorów z różnych branż jest w stanie zagwarantować wysoko gratyfikowane zatrudnienie. Czy odpowiednie wykształcenie i specjalistyczna wiedza wystarczą, aby zostać dobrym inżynierem? Odpowiedź brzmi nie.

Same umiejętności techniczne nie są już wystarczające dla większości pracodawców. Każda osobowa pracująca w większym zespole musi charakteryzować się pewnym zestawem miękkich umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia i angażowania się w projekty. Dotyczy to także inżynierów.

1. Umiejętność właściwej komunikacji

Przekazywanie złożonych zagadnień technicznych w sposób zrozumiały dla zleceniodawców i klientów staje się coraz ważniejsze. Jako inżynier, możesz mieć tendencję do zbyt częstego skupiania się na poszczególnych kwestiach technicznych. Jednak kliencie są często o wiele bardziej zainteresowani znalezieniem konkretnego rozwiązania ich problemu i zrozumieniem oferowanych korzyści dla ich działalności.

2. Zdolność do rozwiązywania problemów

Skuteczne radzenie sobie z problemami zazwyczaj polega na rozważeniu wszystkich zalet i wad każdego rozwiązania i na wytyczeniu drogi obarczonej najmniejszym ryzykiem niepowodzenia i zbyt dużych kosztów. Kierownicy projektów i pozostali liderzy cenią członków zespołu, którzy wiedzą jak obejść wszystkie trudności.

3. Dobra organizacja

W przypadku niektórych kwestii umiejętności organizacyjne można zaklasyfikować bardziej jako techniczne niż miękkie. Jednak często przekłada się to także na dostarczenie projektu w wymaganym terminie, zarządzania czasem i ryzykiem oraz na zdolności wykonawcze.

4. Przywództwo

Dobrą definicją przywództwa jako kompetencji miękkiej jest umiejętność brania odpowiedzialności za siebie, a także za innych ludzi, z którymi pracujesz. Trzeba pamiętać, że nie musisz zajmować oficjalnego stanowiska kierowniczego, aby zostać liderem.

5. Umiejętność pracy zespołowej

Mimo tego, że istniej wiele zadań inżynierskich, które możesz samodzielnie, to praca zespołowa jest nieodzownym elementem każdego projektu. Umiejętność sprawnego poruszania się w grupie zaangażowanej w dany projekt i korelacja pracy ze wszystkimi jej członkami to niezbędny czynnik w każdym środowisku pracy. To ważna umiejętność oceniana podczas rekrutacji inżynierów.

6. Zdolności adaptacyjne

W obliczu bardzo szybko zmieniających się standardów i wymagań klientów oraz coraz częstszego stosowania różnych technik rozwoju, zdolność do adaptacji jest istotną cechą miękką, którą należy stale doskonalić.

7. Kreatywność

W inżynierii kreatywność polega przede wszystkim na znajdowaniu coraz to nowszych sposobów patrzenia na różne rzeczy i problemy. Rozwijając tę cenną umiejętność będziesz w stanie opracowywać innowacyjne produkty lub przełomowe rozwiązania projektowe. Kreatywność może być także pomocna w rozwiązaniu problemu lub pomyślnym radzeniu sobie z wydarzeniami losowymi.

8. Zdrowa ciekawość

Ta cecha jest bardzo powiązana z powyższą. Ciekawość jaka taka, w dziedzinie inżynierii jest szczególnie ważna, gdzie jedna nowinka techniczna jest błyskawicznie zastępowana przez drugą. Ciekawość bezpośrednio łączy się z chęcią do nauki i pokazuje że stale chcesz się rozwijać.

9. Umiejętności interpersonalne

To w pewnym sensie zbiorcze pojęci kilku pomniejszych umiejętności miękkich, takich jak aktywne słuchanie, spostrzegawczość i umiejętność radzenia sobie z informacją zwrotną. Wszystkie te cechy są bardzo ważne w pracy inżyniera oraz w kontakcie z całym zespołem.

10. Umiejętność obsługi klienta

Spełnianie oczekiwań klientów, a nawet ich przewyższanie pomaga pielęgnować długotrwałe i zdrowe relacje. Oczywistym jest, że klienci są kluczowi aspektem sukcesu każdej większości firm, więc ich satysfakcja powinna być priorytetem. Rozwijanie indywidualnych umiejętności w zakresie obsługi klienta pomaga wnieść swój osobisty wkład w wysiłki całej firmy.