Odzież ochronna i robocza to pojęcia mylone bardzo często. Ich zamienne używanie jest niestety powszechnym błędem. Różnice między tymi kategoriami odzieży określone są w przepisach BHP, zawartych w Kodeksie Pracy.

Odzież robocza

Ubrania robocze służą przede wszystkim do ochrony lub zastąpienia własnej odzieży pracownika. Wykorzystuje się je zwykle do wykonywania pracy, przy której użytkownik narażony jest na zabrudzenia nieszkodliwymi dla zdrowia substancjami. Odzież robocza znajduje zastosowanie także w środowiskach, gdzie występują czynniki prowadzące do przyspieszonego niszczenia odzieży lub konieczne jest utrzymanie szczególnej czystości powstającego produktu. Ubrania z tej kategorii różnią się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Należą do nich zarówno całe komplety odzieży, jak i pojedyncze elementy garderoby, np. okulary, obuwie czy kaski. Odzież robocza to m.in. kombinezony, koszulki, kamizelki, bluzy, fartuchy czy spodnie. Zalicza się do nich również popularne ubrania jednorazowe.

Odzież ochronna

Według przepisów BHP, odzież ochronna to środek ochrony indywidualnej. Może służyć do zakrycia własnej odzieży pracownika, bądź też całkowicie ją zastąpić. Inaczej niż odzież robocza, zabezpiecza użytkownika nie tylko przed zabrudzeniami, ale również zagrożeniem dla życia lub zdrowia. Najczęściej są to czynniki o charakterze biologicznym, chemicznym oraz fizycznym. Odzież ochronna musi posiadać stosowne certyfikaty, które potwierdzają spełnienie norm przypadających na zagrożenia narażające danego pracownika. Do tego rodzaju ubrań można zaliczyć m.in. odzież ostrzegawczą, odzież chroniącą przed czynnikami termicznymi, chemicznymi, biologicznymi lub mechanicznymi, odzież zabezpieczającą przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym oraz odzież chroniącą przed porażeniem prądem.

Obuwie ochronne i obuwie robocze

Różnice między butami roboczymi i ochronnymi są podobne, jak w przypadku odzieży. W zakres wyposażenia roboczego wchodzą wyłącznie buty, które nie posiadają specjalistycznych cech ochronnych i przeznaczone są jedynie do stosowania w miejscu pracy. Powinny posiadać określone cechy sanitarne i technologiczne. Obuwie ochronne wykazuje natomiast pewne właściwości szczególne, chroni stopy i nogi pracownika przed czynnikami zewnętrznymi, które narażają jego życie lub zdrowie. Najczęściej zabezpieczają przed odmrożeniami, oparzeniami, wilgocią czy zagrożeniami mechanicznymi.

Zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej

Za dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej odpowiedzialny jest pracodawca. Wszystkie przekazane podwładnym artykuły powinny spełniać wymagania, które określają Polskie Normy. Jeżeli pracownik pracuje na stanowisku dopuszczającym używanie własnej odzieży roboczej, obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie mu ekwiwalentu finansowego o wartości uwzględniającej cenę ubrań. W przypadku odzieży ochronnej, przekazanie środków na ich samodzielny zakup nie jest dopuszczalne. Wynika to z faktu, że wydanie ubrań ochronnych jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

Artykuł powstał przy współpracy sklepu internetowego z produktami BHP: Specto