Praca bywa bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Dzięki niej nie tylko zdobywamy środki, które są nam potrzebne, by utrzymać siebie i ewentualną rodzinę, ale jednocześnie, bardzo często traktujemy ją jako narzędzie samorozwoju itp. Kariera często jest dla nas niezwykle istotna. Co można zrobić w sytuacji, kiedy nasza dotychczasowa posada jest likwidowana, a my nadal chcielibyśmy pozostać zatrudnieni w tej samej firmie, ponieważ z różnych powodów, jest to dla nas odpowiednie miejsce? Rozwiązaniem może być redeployment: zatrudnienie danej osoby w tej samej firmie, ale w innym charakterze.

Redeployment: co jesteś w stanie zyskać w jego wyniku?

Co masz szansę uzyskać, jako pracownik, korzystając z opcji redeploymentu? Przede wszystkim, redeployment to możliwość zmiany i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami zawodowymi na innym stanowisku, co w praktyce może okazać się rozwijające. Jak zostało wspomniane, redeployment daje również możliwość na pozostanie w strukturach danej firmy, co dla osób, które są zadowolone z dotychczasowej współpracy bywa bardzo istotne. Redeployment może być okazją do podjęcia pracy, która bardziej odpowiada naszym potrzebom czy zainteresowaniom, przy jednoczesnej możliwości pozostania w firmie, która z określonych przyczyn nam odpowiada.

Redeployment: co ma szansę uzyskać pracodawca?

Redeployment może być też ciekawym rozwiązaniem z punktu widzenia pracodawcy. Dlaczego? Redeployment pozwala mu na umiejętne spożytkowanie określonych, przydatnych dla firmy, predyspozycji posiadanych przez danego pracownika. Co więcej, już sam fakt, że dana osoba była zatrudniona w strukturach firmy jest znaczący – można się bowiem spodziewać, że w określonym stopniu zna jej specyfikę, co bywa bardzo pomocne. Nie bez znaczenia jest także znajomość danej osoby – większa, jeśli była ona zatrudniona w danej firmie i wiemy już, w jaki sposób wywiązywała się z wcześniejszych obowiązków itp.

Praca może być jedną z istotnych składowych w życiu współczesnego człowieka, nie tylko ze względów finansowych, ale również rozwojowych, dlatego do kwestii planowania swojej kariery należy podejść rozsądnie i odpowiedzialnie, rozważnie analizując dostępne opcje oraz własne potrzeby i oczekiwania. Reasumując, wyjaśniliśmy sobie, czym w praktyce jest redeployment. Wiemy też, jakie korzyści teoretycznie ma szansę przynieść zarówno pracownikowi, który decyduje się na podobny krok, jak i pracodawcy. Oczywiście, to nie jedyne korzyści, jakie może nieść za sobą redeployment. Warto jednak mieć świadomość, co w praktyce oznacza to pojęcie.