Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w każdym kraju jest na pewno specyficzny, odrębny, na pewno jest bardzo szczególny i kształtuje się w określony sposób. My w tym miejscu będziemy chcieli wskazać na obecną