Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie się z urzędem podatkowym nie budzi 
zbyt pozytywnych i ciepłych emocji. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy podatnik 
ma taki obowiązek. Polacy decydujący się na emigracji zarobkowej bardzo chętnie udają 
się do naszych zachodnich sąsiadów. Każdy, kto legalnie pracował w Niemczech ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku, pod warunkiem, że jego pracodawca odprowadzał 
za niego zaliczki na podatek dochodowy w zawyżonej kwocie. Ile wynosi kwota zwrotu podatku i od czego jest uzależniona? Gdzie rozliczać podatek za pracę w Niemczech? 
Jakie dokumenty są do tego niezbędne? Do czego odnosi się termin „podwójnego opodatkowania”?

Rozliczenie za pracę w Niemczech – co potrzebne?

Do rozliczenia podatku z Niemiec potrzebne są następujące dokumenty:

  • kopia dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu;
  • wydane przez polski urząd skarbowy zaświadczenie dotyczące ogólnoświatowych dochodów;
  • wystawione przez pracodawcę po zakończeniu danego roku podatkowego (nie później niż 28 lutego roku następnego) zaświadczenie o wynagrodzeniu oraz wysokości odprowadzonego podatku.

Przede wszystkim trzeba złożyć rozliczenie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym
u naszych zachodnich sąsiadów. Dopiero na jego podstawie otrzymamy decyzję dotyczącą wymiaru podatku dochodowego. Na decyzji znajdzie się także informacja o kwocie przysługującego zwrotu podatku. Szacuje się, że średnia kwota zwrotu podatku za pracę w Niemczech wynosi około 800 euro.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.de-info.pl

Podatek za pracę w Niemczech – gdzie rozliczać?

Spora część Polaków pracujących po niemieckiej stronie Odry obawia się, że będzie musiała podwójnie rozliczać się z podatku – w Polsce i w Niemczech. 14 marca 2003 roku
oba państwa podpisały ze sobą umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatku z tytułu majątku oraz dochodu. Co oznacza to w praktyce? Wynagrodzenie otrzymane przez naszych rodaków w Niemczech może zostać opodatkowane tylko w tamtym kraju.

Osoby na stałe zameldowane w Polsce, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochody po obu stronach Odry zobowiązane są do złożenia w Polsce zeznania podatkowego
wraz z odpowiednim załącznikiem, w którym znajdzie się informacja o dochodach uzyskanych w Niemczech. Polacy, którzy uzyskali dochód jedynie w kraju naszych zachodnich sąsiadów, a posiadają polski stały adres zameldowania powinni złożyć
tzw. zerowy PIT-36 wraz z załącznikiem o dochodach z zagranicy.

Zastanawiając się, gdzie rozliczać podatek za pracę w Niemczech warto udać się do biura doradczego. Polskie biura tego typu posiadają swoje placówki zarówno po polskiej,
jak i po niemieckiej stronie Odry. Dzięki temu Polacy mieszkający u naszych zachodnich sąsiadów mają szansę skorzystania z porady w języku polskim. Bez wątpienia jest to znaczne ułatwienie dla tych naszych rodaków, którzy nie posługują się płynnie językiem niemieckim.