W dzisiejszych czasach wiele firm podejmuje się przeprowadzania różnego rodzaju certyfikacji. Warto wiedzieć, że każda norma jest kontrolowana nie tylko przez audytorów zewnętrznych, ale także specjalnie przeszkolonych pracowników danej organizacji. Osoba, która zajmuje się przeprowadzaniem audytu we własnej firmie to audytor wewnętrzny.

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny?

Praca audytora wewnętrznego polega na przeprowadzaniu audytu danej normy w organizacji, dla której pracuje. Osoba na takim stanowisku zajmuje się opracowywaniem harmonogramu i zakresu kontroli, przygotowywaniem niezbędnych dokumentów np. list kontrolnych, a następnie przeprowadzeniem audytu. Do zadań audytora należy analiza dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wytycznymi, a także przeprowadzanie wywiadów z pracownikami różnych szczebli. Poza tym taki pracownik może też być zobowiązany do pobierania próbek, poddawania ich analizie oraz wykonywania obliczeń. Zakres i rodzaj obowiązków w dużej mierze jest uzależniony od rodzaju normy, którą audytuje. Bardzo ważnym zadaniem audytora wewnętrznego jest  sporządzanie raportu z wynikami kontroli i prezentowanie ich przedstawicielom kierownictwa.

Jak zostać audytorem?

Aby rozpocząć pracę jako audytor niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. W pierwszej kolejności kandydat powinien poznać zasady normy, którą będzie kontrolować wraz z aspektami ich praktycznego zastosowania w organizacji. Poza tym przyszły audytor wewnętrzny musi też dobrze znać własną organizację, w obszarze, który będzie poddawać kontroli. W związku z tym wskazane jest, aby miał on wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zakresem danej normy. Bardzo ważne jest też merytoryczne przygotowanie do przeprowadzania wszelkich zadań związanych z planowaniem, przeprowadzaniem oraz raportowaniem audytu. Idealnym wstępem do pracy audytora wewnętrznego jest wzięcie udziału w dedykowanym szkoleniu prowadzonym przez jednostkę certyfikacyjną.  Więcej informacji o tym jak zostać audytorem znajdziesz tutaj: https://szkolenia.bureauveritas.pl/aktualnosci/zostac-audytorem-irca/