Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca w swojej karierze zawodowej spotkał się z nierzetelnym klientem, który nie chciał bądź nie mógł zapłacić za produkt lub usługę w terminie podanym na fakturze. Co wtedy zrobić? Podpowiadamy, jakie etapy odzyskiwania wierzytelności obowiązują w polskim prawie.

1. Wezwanie do zapłaty

To pierwszy krok w stronę odzyskania należnych pieniędzy. Nie wymaga znacznych nakładów pieniężnych ani czasowych – po jego sporządzeniu wystarczy go wysłać pocztą (listem poleconym, aby w razie późniejszej potrzeby mieć dowód nadania). Co należy umieścić w wezwaniu do zapłaty?
wysokość wierzytelności (kwota),
nazwę usługi lub produktu oraz numer faktury,
numer rachunku bankowego, na który mają zostać wpłacone pieniądze,
ostateczny termin zapłaty (najczęściej jest to 7 lub 14 dni),
wzmianka, iż w przypadku niedokonania wpłaty w podanym wyżej terminie sprawa zostanie skierowana organom sądowym do rozstrzygnięcia.
Jeżeli pomimo wezwania kontrahent nadal nie spłacił swoich zobowiązań, kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z prawnikiem zajmującym się odzyskiwaniem wierzytelności.

2. Adwokat od wierzytelności

Skuteczny adwokat to świetna opcja w przypadku, gdy wezwanie do zapłaty nie zadziała na nieuczciwego kontrahenta. Nie dość, że zyskujesz wsparcie poparte wiedzą prawną, to jeszcze nie tracisz pieniędzy – prowizja dla kancelarii jest naliczana tylko w przypadku odzyskania należności. Prawnik przede wszystkim dąży do polubownego odzyskania wierzytelności.
Zlecenie egzekucji należności od dłużnika przy udziale prawnika od windykacji kończy się zazwyczaj pozytywnie. Jeśli jednak i to nie pomoże, nie pozostaje nic innego, jak rozstrzygnięcie sprawy w ramach postępowania sądowego.

3. Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe jest ostatecznym krokiem w przypadku ściągania wierzytelności. Należy wówczas wytoczyć powództwo cywilne w celu uzyskania nakazu zapłaty. Na tym etapie również pomaga profesjonalny adwokat, który m.in. sporządza pozew. Jednak sam pozew nie wystarczy – muszą zostać do niego dołączone inne dokumenty. Jakie? Z pewnością musi się tam znaleźć umowa z dłużnikiem, wcześniej wspomniane wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania oraz faktura, na podstawie której jest egzekwowana należność finansowa. Jeśli sprawa ma odbyć się w sądzie gospodarczym, warto załączyć także odpis z CEIDG lub z KRS. Wszystkie dowody powinny zostać złożone w formie oryginału, choć czasami sądy akceptują nawet zwykłe kserokopie.