Transport morski jest tradycyjną formą transportu, znaną od najstarszych dziejów ludzkości, która jednak nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ pomimo wydłużonego czasu realizacji jest opcją stosunkowo tanią. Ponadto tą drogą możliwe jest przewiezienie towaru o znacznie większej ilości i objętości niż w przypadku innych form transportu. Przewóz towarów tą metodą odbywa się za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych okrętów, które znacznie różnią się od tych, które wykorzystuje się do przewozu osób.

Statki wykorzystywane w transporcie morskim

Najpowszechniejszym statkiem wykorzystywanym szeroko do przewożenia towarów jest tak zwany kontenerowiec. Jak nazwa wskazuje, w czasie transportu towary umieszczone są w kontenerach, przeznaczonych do przewożenia towaru określonego rodzaju, np. jeśli towarem jest żywność, są to kontenery chłodnicze. Innego rodzaju okrętem, który wykorzystuje transport morski, jest tak zwany masowiec, czyli statek wyposażony w ładownię. Z tego rodzaju statku korzysta się w sytuacji przewożenia towaru, który nie jest opakowany. Jednym z najbardziej znanych rodzajów okrętu, z których transport morski korzysta powszechnie, jest tankowiec, który wykorzystywany jest do przewożenia substancji chemicznych w stanie płynnym. Natomiast do transportu substancji w stanie lotnym, czyli po prostu gazów, służą statki zwane gazowcami.

Transport morski: wady i zalety

Jak każda forma transportu, transport morski posiada swoje wady i zalety. Jak już wspomniano, jest to dość tania metoda przewozu towarów, jednak dokonuje się to kosztem innych czynników. Przede wszystkim, z uwagi na swoją specyfikę, transport morski musi być planowany ze znacznie większym wyprzedzeniem niż w przypadku innych form. W zamian umożliwia jednak transport ogromnych gabarytów do celów bardzo odległych, jak choćby druga strona oceanu. Z tego względu, pomimo wysoko rozwiniętego współcześnie transportu lotniczego, transport morski nadal wykorzystywany jest na długich dystansach. Nie można jednak zapomnieć o wadach ekologicznych tej formy. Przede wszystkim transport chemikaliów wiąże się z ryzykiem przecieków i zanieczyszczenia wód, a nawet katastrof ekologicznych. Poza tym szlaki, jakimi poruszają się okręty, są ograniczone przez dostępność odpowiednio przystosowanych do odbioru statku i towarów portów. Minusem, jaki niestety posiada transport morski jest oczywiście uzależnienie od warunków atmosferycznych. Niesprzyjająca aura może bardzo skutecznie opóźnić dostarczenie towaru do miejsca docelowego.

Podsumowując, transport morski jest idealnym rozwiązaniem, kiedy konieczne jest przewiezienie ogromnych gabarytów na dużych odległościach i czas nie odgrywa tak istotnego czynnika.

Źródło: https://lenmargroup.pl/oferta/transport-morski