Wyjazd za granicę i podjęcie legalnego zatrudnienia na terytorium wybranego przez Ciebie kraju niosą za sobą konieczność poznania zasad systemu podatkowego, umożliwiających Ci dokonywanie corocznych rozliczeń. Jeśli zdecydowałeś się na rozpoczęcie pracy w Wielkiej Brytanii, a Twój pracodawca regularnie odprowadzał od Twojego wynagrodzenia odpowiednie składki, to istnieją bardzo duże szanse, że przysługuje Ci zwrot podatku z UK. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowane i często również niezrozumiałe potrafią być obowiązujące przepisy, dlatego też specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Dzięki nim poznasz dokładne zasady corocznego rozliczenia na terenie Wielkiej Brytanii.

Zwrot podatku z UK – kto może się o niego ubiegać?

Każdy legalnie zatrudniony pracownik może ubiegać się o zwrot podatku z UK – bez względu na wysokość osiągniętych przez niego dochodów. Aby go otrzymać, konieczne jest udowodnienie, że suma zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego jest wyższa niż powinna. Co ciekawe, wysokość tej zaliczki uzależniona jest od przyznanego Ci kodu podatkowego oraz historii zatrudnienia. Specjaliści z zakresu angielskiego systemu podatkowego zgodnie stwierdzają, że największe szanse na uzyskanie zwrotu mają osoby, które nie przepracowały całego roku lub dopiero niedawno podjęły się legalnego zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii.

Na podstawie jakich dokumentów mogę ubiegać się o uzyskanie zwrotu?

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku z UK, konieczne jest posiadanie jednego z czterech następujących formularzy: P45, P60, Payslip lub Statement of Earnings. Pierwszy z nich otrzymujesz w momencie zakończenia zatrudnienia i zawiera on łączny dochód wraz z kwotą odprowadzonych składek, podczas gdy P60 jest dokumentem, w którym zostało dokonane właściwe rozliczenie za bieżący rok podatkowy. Payslips to tzw. paski wypłaty, które otrzymujesz co tydzień wraz z wynagrodzeniem, natomiast Statement of Earnings wydawane jest przez pracodawcę i zawiera informacje na temat przychodu i odprowadzonych składek.

Czy przysługuje mi całkowity zwrot podatku z UK?

Całkowity zwrot podatku z UK przysługuje wyłącznie osobom, których łączna suma rocznych dochodów nie przekroczyła określonej kwoty wolnej podatku. W takich sytuacjach wypłacana jest im cała potrącona od wynagrodzeń zaliczka. W przypadku osób, których zarobki przekroczyły wspomnianą kwotę, nadal istnieje możliwość ubiegania się o uzyskanie zwrotu, jednak najprawdopodobniej będzie on niższy.

Czy zwrot podatku z UK obejmuje także składki National Insurance?

Niestety nie, kwota, którą możesz otrzymać, nie obejmuje składek odprowadzanych na National Insurance, czyli angielskie ubezpieczenie społeczne. Istnieje jednak możliwość przeniesienia wpłaconych składek na konto polskiego funduszu emerytalnego, prowadzonego przez Zespół Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata przeniesionych składek nastąpi dopiero w momencie osiągnięcia przez Ciebie wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Zwrot podatku z UK – czy warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Choć zdania w tej kwestii są podzielone, to skorzystanie z pomocy specjalistów zaleca się w szczególności osobom, które dokonują rozliczenia podatkowego w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy. Wszelkie błędy w złożonych formularzach mogą skutkować opóźnieniem wypłaty nadpłaconych składek. Pomoc profesjonalistów pozwoli nie tylko odpowiednio skompletować i wypełnić niezbędną dokumentację, ale także bardzo często ułatwia uzyskanie wyższej kwoty zwróconego podatku z UK.